Эхлэл хуудас

  Бидний ололт амжилт

ISO9001:2008 Стандартын баталгаажуулалт
Үндэсний чанарын шагнал
FIATA бие даасан гишүүн
МТЗНХ-ын гишүүн
ISO9001:2008 албан ёсоор хэрэгжүүлэх төслийн эхлэл
Нийгмийн даатгалын шилдэг шимтгэл төлөгч компани. Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг
Шилдэг 150 ААН-ийн шагнал МУ-ын Ерөнхий сайд, МҮХАҮТ
ТЗ-ын аюулгүй үйл ажиллагааны гэрчилгээ. Зам тээврийн яам
Шилдэг татвар төлөгч
Нийгмийн даатгалын хариуцлагатай ХХН, МУ-ын ЗГ-ын хэрэгжүүлэгч агенттлаг Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар
Монголын Гаалийн зуучлагчдын зөвлөлийн гишүүн
Найдвартай татвар төлөгч компани ТЕГ
Импортын тээвэрлэлтийн шилдэг 3 тээвэр зуучлагчдын нэг. УБТЗ
ТЗ-ын аюулгүй үйл ажиллагаа эрхлэх “А” зөвшөөрөл (лиценз) ТЗ-ын хэрэг эрхлэх газар
Гаалийн зуучлалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл. ГЕГ
ТЗ-ын аюулгүй үйл ажиллагаа эрхлэх “В” зөвшөөрөл (лиценз) ТЗ-ын хэрэг эрхлэх газар
Найдвартай татвар төлөгч. ТЕГ
Контейнер тээвэрлэлтийн шилдэг 5 тээвэр зуучлагчдын нэг. УБТЗ
FIATA-н шууд бус гишүүн
 
Монголын Үндэсний Тээвэр Зуучлагчдын Холбооны гишүүн
Монложистикс Ворлдвайд ХХК үүсгэн байгуулагдсан