Эхлэл хуудас

  Чингэлгийн тухай мэдээлэл

Овор хэмжээ, тэмдэглэгээ, дугаар бохир жин, хийц нь стандартчилагдсан дотор нь ачаа ачих зориулалттай ачааны бүрэн бүтэн байдлыг хангаж нэг болон хэд хэдэн төрлийн тээврийн хэрэгслээр тээвэрлэж болох, ачиж буулгах, шилжүүлэн ачих үед механикжсан ачих буулгах хэрэгсэл ашиглаж болохуйц тоноглол бүхий тээврийн нэгжийг чингэлэг гэнэ. Доорх байдлаар ангилна:

  • Ерөнхий зориулалтын (Standard Container)
  • Дээвэр нь онгорхой (Open Top)
  • Бэхэлгээ суурьт (Flatrack)
  • Суурьт (Platform)
  • Хөлгүүртэй чингэлэг (Refregerated container)
  • Халаалттай чингэлэг
  • Шингэн ачааны чингэлэг "TANK"

40 футын чингэлэг

Гадаад

Урт: 40' = 12192мм

Өргөн: 8' = 2438мм

Өндөр: 9' 6" = 2895мм


Дээд бохир жин = 30480кг

Баглаа = 4150кг

Ачааны дээд хэмжээ = 26330кг

Ачааны агууламж = 76.4м3

Дотоод

Урт: 39' 3.25"= 12022мм

Өргөн: 7' 8.5" = 2352мм

Өндөр: 8' 10.25" = 2700мм


Хаалга

Өргөн: 7' 5.75" = 2340мм

Өндөр: 8' 5.75" = 2585мм

20 футын чингэлэг

Гадаад

Урт: 20' = 6096мм

Өргөн: 7' 9.25" = 2370мм

Өндөр: 8'6" = 2591мм


Дээд бохир жин = 24000кг

Баглаа = 2080кг

Ачааны дээд хэмжээ = 21920кг

Ачааны агууламж = 33.9м3

Дотоод

Урт: 19' 5.75" = 5935мм

Өргөн: 7' 8" = 2335мм

Өндөр: 7' 9.75" = 2383мм


Хаалга

Өргөн: 7' 8" = 2335мм

Өндөр: 7' 6.25" = 2292мм

40 футын Flatrack чингэлэг

Гадаад

Урт: 40' = 12192мм

Өргөн: 8' = 2438мм

Өндөр: 8' 6" = 2591мм


Дээд бохир жин = 45000кг

Баглаа = 5530кг

Ачааны дээд хэмжээ = 39470кг

Ачааны агууламж = 54.8м3

Дотоод

Урт: 39' 5.6"= 12032мм

Өргөн: 7' 4.1" = 2240мм

Өндөр: 6' 8.1" = 2034мм

20 футын Flatrack чингэлэг

Гадаад

Урт: 20' = 6096мм

Өргөн: 8' = 2438мм

Өндөр: 8' 6" = 2591мм


Дээд бохир жин = 30480кг

Баглаа = 2950кг

Ачааны дээд хэмжээ = 27530кг

Ачааны агууламж = 27.9м3

Дотоод

Урт: 18' 9.4" = 5727мм

Өргөн: 7' 4.1" = 2240мм

Өндөр: 7' 1.3" = 2170мм

40 футын Open top чингэлэг

Гадаад

Урт: 40' = 12192мм

Өргөн: 8' = 2438мм

Өндөр: 8' 6" = 2591мм


Дээд бохир жин = 36000кг

Баглаа = 4430кг

Ачааны дээд хэмжээ = 31570кг

Ачааны агууламж = 66.7м3

Дотоод

Урт: 39' 5.2"= 12021мм

Өргөн: 7' 8.4" = 2350мм

Өндөр: 7' 7.7" = 2330мм


Хаалга

Өргөн: 7' 8" = 2338мм

Өндөр: 7' 3.8" = 2234мм

40 футын хөлдөөгчтэй (ган) чингэлэг

Гадаад

Урт: 40' = 12192мм

Өргөн: 8' = 2438мм

Өндөр: 9' 6" = 2900мм


Дээд бохир жин = 67200 lbs = 30480 kg

Баглаа = 4370 kg

Ачааны дээд хэмжээ = 26110 kg

Ачааны агууламж = 60.2м3

Дотоод

Урт: 11555 mm

Өргөн: 2286 mm

Өндөр: 2280 mm


Хаалга

Өргөн: 2285мм

Өндөр: 2245мм

20 футын хөлдөөгчтэй (ган) чингэлэг

Гадаад

Урт: 20' = 6096 mm

Өргөн: 7' 9.25" = 2370 mm

Өндөр: 8'6" = 2591 mm


Дээд бохир жин = 27000 kg

Баглаа = 3050 kg

Ачааны дээд хэмжээ = 23950 kg

Ачааны агууламж = 28м3

Дотоод

Урт: 5455 mm

Өргөн: 2260 mm

Өндөр: 2275 mm


Хаалга

Өргөн: 2237мм

Өндөр: 2260мм