Эхлэл хуудас

  Далайн тээвэр

Image
Image
Image
Image

Далайд гарцгүй манай орны онцлог байдалд тохируулан бид дэлхийн 80 гаруй улсын 300 орчим харилцагч түншүүдийн өргөн сүлжээгээрээ дамжуулан импорт экспортын тээвэр ложистикийн үйлчилгээг далайн тээврээр зохион байгуулж байна.

Үүнд

  • Бүх төрлийн чингэлэг тээвэрлэлт (Reefer, Flatrack, Open top, ISO tank, GP...etc)
  • Задгай ачаа болон төрөл бүрийн тоног төхөөрөмжийн тээвэрлэлт (Ro/Ro, Bulk)
  • Хэтрүү овортой, хүнд жинтэй эсвэл тусгай зориулалтын нэмэлт хэрэгсэл шаардагдах (mafi-trailer) ачааны тээвэрлэлт
  • Далайн тээвэрлэлтийн баримт бичиг бүрдүүлэлт, тээвэр ложистикийн зөвлөх үйлчилгээ