Эхлэл хуудас

  Гаалийн зуучлал, бүрдүүлэлт

Бид “Гаалийн зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх” тусгай зөвшөөрлийнхөө хүрээнд улс хоорондын тээвэр ложистикийн үйлчилгээг үйлчлүүлэгч, харилцагчдын хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн цогц байдлаар хүргэн, гаалийн хяналтын бүсүүдэд өөрийн бүртгэгдсэн мэргэжилтэн (брокер)-тэйгээр байнгын үйл ажилагаагаа явуулж байна.

  • Экспорт, импортын гаалийн бүрдүүлэлт
  • Гаалийн зуучлалын үйлчилгээ