Эхлэл хуудас

  Олон Улсын ачаа тээшний вагон тээвэр

Бид Төмөр замуудын хамтын ажиллагааны байгуулагууд (ТЗХАБ)-ын холбогдох дүрэм журам, олон улсын төмөр замын ачааны харилцааны хэлэлцээр (СМГС) болон олон улсын харилцаан дахь зорчигч, тээш тээвэрлэх дүрмийн хүрээнд янз бүрийн тээвэр ложистиксийн үйлчилгээг олон улсын ачаа тээшийн вагоноор мэргэжлийн түвшинд амжилттай гүйцэтгэн, орчин үеийн худалдааны ложистик үйлчилгээнд тавигдах эрэлт шаардлагад нийцүүлэн хөгжүүлж ирсэн билээ.

Одоогийн байдлаар бид Москва, Эрхүү, Улаан Үүд, Бээжин, Хөх Хот, Эрээний тогтмол хувиарт суудлын галт тэрэгний ачаа тээшийн вагоноор тогтмол экспорт, импортийн тээвэрлэлт зохион байгуулж, үйлчлүүлэгч харилцагчдын хүсэл шаарлагад нийцүүлэн хаалганаас хаалганд болон бусад бүх төрлийн тээвэр ложистиксийн үйлчилгээг хүргэж байна. Мөн түүнчлэн ОХУ-ын түнш компаниудтай хамтран тусгай зохиулалтын олон улсын буюу улс хоорондын ачаа тээшийн вагоны тээвэрлэлтийн дагнасан цогц ложистик үйлчилгээг доорхи чиглэлүүдэд эрхэлж байна

1. Москва-Улаанбаатар: Импортийн түүвэр ачааны тээвэрлэлт

Улаанбаатар – Москва Москва – Улаабаатар
Өртөөдийн нэрс АЛСЛАЛТ /КМ/
Улаанбаатар 0
Наушки 402
Улан-Уде 657
Иркутск 1114
Красноярск 2200
Ачинск 2384
Тайга 2733
Новосибирск 2962
Омск 3589
Тюмень 4161
Екатеринбург 4487
Пермь 4868
Киров 5348
Горький 5804
Владимир 6055
Москва 6265

2. Эрээн/Замын Үүд-Москва: БНХАУ-аас ОХУ руу транзит тээшний вагон тээвэрлэлт

3. Олон улсын шуудангийн вагон илгээмжийн үйлчилгээ