Эхлэл хуудас

  Хүргэлт

Үйлчлүүлэгчдийн хүсэл шаардлагад нийцүүлэн аливаа экспорт, импортын тээвэрлэлтийн ачаа барааг хүссэн газар, байршлаас татаж авах буюу хүргэж өгөх үйлчилгээг эдийн засгийн хамгийн өгөөжтэй байдлаар, тохиромжтой тээврийн хэрэгслээр хүссэн цагт нь үзүүлэх нь бидний үүрэг юм. Үүнд энгийн жижиг илгээмжээс хэт, хэтрүү овортой буюу хэт хүнд техник, тоног төхөөрөмж, тээвэрлэлтийн тусгай нөхцөл шаардах ачаа бараа, бүх төрлийн чингэлэг хамаарахаас гадна манай хаалганаас хаалганд үйлчилгээ ч багтана.

  • Хот доторхи хүргэлт, татан авалт
  • Хотын гадна буюу орон нутгийн хүргэлт, татан авалт
  • Хот хоорондын болон хөдөө орон нутгийн хүргэлт, татан авалт гэх мэт