Эхлэл хуудас

  Тээврийн зөвлөгөө

Бид бүх төрлийн импорт, экспорт, транзит тээвэр зохион байгуулалт, олон улсын худалдааны нөхцөл, хил гаалиар саадгүй нэвтрүүлэхэд шаардлагатай бичиг баримтын бүрдүүлэлт, олон улсын тээврийн хэлэлцээр, зохицуулалт, стандартын талаар мэргэжлийн зөвлөгөөг үнэ төлбөргүй үзүүлнэ.

Үүнд

  • Тээвэрлэлтийн тохиромжтой маршрут, замнал, төрөл, төлөвлөлт
  • Төслийн болон тээвэрлэлтийн онцгой нөхцөл шаардах ачааны төлөвлөлт, тооцоолол
  • Ложистик үйлчилгээний хувилбар, шийдэл, гаалийн зуучлал, бүрдүүлэлт гэх мэт