Эхлэл хуудас

  Транзит ачааны тээвэр

Image
Image
Image
Image

Манай орны газар зүйн байршлын онцлог давуу талыг ашиглан авто болон төмөр замаар Ази Европыг холбосон транзит тээврийн үйлчилгээг тогтмол зохион байгуулдаг. Бид гадаад түншүүдтэйгээ хамтран хөрш болон бусад улс орнуудаар дамжин өнгөрөх бүх төрлийн ачааны тээвэрлэлтийн ложистик үйлчилгээг чанартай үзүүлнэ.