Эхлэл хуудас

  Тусгай нөхцөл шаардсан ачааны тээвэр

Image
Image
Image
Image

Бид тусгай нөхцөл шаардагдах хэт, хэтрүү овортой, хүнд жинтэй, хурдны хязгаарлалттай гэх мэт онцлогтой тээвэрлэлтийг амжилттай зохион байгуулж ирсэн туршлагатай хамт олон билээ.

Тусгай нөхцөл шаардагдах тээвэрлэлт нь холбогдох дүрэм журам, норм стандартын хүрээнд замын судалгаа, цагдаагийн болон цэрэгжүүлсэн хамгаалалттай тусгай график, маршрут, аврах баг, мэргэжилтнүүдийн хяналтанд зориулалтын техник тоног төхөөрөмж ашиглан хийгддэгээрээ жирийн тээвэрлэлтээс онцлогтой байдаг.

Хэрэв та бүхэнд онцгой нөхцөл шаардагдсан тээвэрлэлтийн үйлчилгээ хэрэгтэй бол бидэнд хандана уу.