Эхлэл хуудас

  Тээвэрлэлтэнд анхаарах зүйлс

Улсын хилээр нэвтрүүлэхэд тусгай зөвшөөрөл шаардлагатай барааны жагсаалт

Улсын хилээр гаргахад

Газрын тос, геологи, эрдэс баялгийн чиглэлээр хийгдсэн судалгааны материал /зураг, өрмийн дээж, чулуулгийн дээж, геологийн тайлан, дискэнд буулгасан судалгааны бичиглэл г.м/
 • Үйлдвэр, худалдааны яамны зөвшөөрөл
 • Үнийн нэхэмжлэх
 • Баглаа боодлын жагсаалт
 • Тээврийн бичиг баримт
Батлан хамгаалах асуудалтай хамааралтай судалгаа шинжилгээ, газар нутгийн загвар дүрс, зураг зүйн материалыг
 • Батлан хамгаалах яамны зөвшөөрөл
 • Үнийн нэхэмжлэх
 • Баглаа боодлын жагсаалт
 • Тээврийн бичиг баримт
Амьтан ургамал, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, тэдгээрийн зүйл, судалгаа, шинжилгээний сорьц дээж
 • Байгаль орчны яамны тодорхойлолт Жич: Ургамлын гаралтай түүхий эдийн сорьц дээжид `Хүн Байгаль Орчин Консорциум`-ын тодорхойлолт
 • Үнийн нэхэмжлэх
 • Баглаа боодлын жагсаалт
 • Тээврийн бичиг баримт
 • Мал, эмнэлэг, хорио цээрийн сертификат
Зэрлэг амьтан ба ургамлын ховордсон зүйлийг олон улсын хэмжээнд худалдаалах тухай конвенци /CITES/-ийн хавсралтын амьтан, ургамал
 • CITES-ийн зөвшөөрөл
 • Үнийн нэхэмжлэх
 • Баглаа боодлын жагсаалт
 • Тээврийн бичиг баримт
 • Мал, эмнэлэг, хорио цээрийн сертификат
Гадаадын анчдаар тусгай төлбөртэйгөөр агнуулсан ан, ангийн олзвор
 • Байгаль орчны яамны ан агнах тусгай зөвшөөрөл
 • Мал, эмнэлэг, хорио цээрийн сертификат
 • CITES-ийн зөвшөөрөл /I, II хавсралтад орсон бол/
 • Үнийн нэхэмжлэх
 • Баглаа боодлын жагсаалт
 • Тээврийн бичиг баримт
Түүх, соёлын хосгүй үнэт, үнэт дурсгалт зүйлс, оюуны болон урлаг, угсаатны зүйн бүтээл
 • Хосгүй үнэт
 • Үнэт дурсгалын зүйл
 • Ердийн дурсгалт зүйл
 • БСШУЯ-ны лиценз /сайдын гарын үсэгтэй/
 • БСШУЯ-ны лиценз /соёл урлаг, бодлого зохицуулалтын газрын даргын гарын үсэгтэй/
 • Соёлын өвийн төвийн гэрчилгээ
 • Үнийн нэхэмжлэх
 • Баглаа боодлын жагсаалт
 • Тээврийн бичиг баримт
Палентлогийн болон археологийн олдвор, дээж, сорьц
 • БСШУЯ-ны зөвшөөрөл
 • Үнийн нэхэмжлэх
 • Баглаа, боодлын тодорхойлолт
 • Тээврийн бичиг баримт
Монгол гэр
 • Гарал үүслийн гэрчилгээ
 • Үнийн нэхэмжлэх
 • Баглаа, боодлын тодорхойлолт
 • Тээврийн бичиг баримт

Улсын хилээр гаргах, оруулахад

Буу, сум, галт зэвсэг:
 • ААН-ийн импортолсон
 • Монгол улсын иргэний хувийн хэрэглээнд
 • Гадаадын анчдын хэрэгцээний
 • ЦЕГ, ТЕГ, БХЯ-ны тодорхойлолт /тендерт шалгарсан ҮХЯамны зөвшөөрөл/
 • ЦЕГ-ын зөвшөөрөл
 • ЦЕГ-ын түр зөвшөөрөл
Химийн:
 • Онцгой хортой бодис
 • Хортой бага хортой бодис
 • Озон задалдаг бодис, түүнийг агуулдаг тоног төхөөрөмж
 • БОЯ-ны зөвшөөрөл
 • Аймаг, нийслэлийн засаг даргын зөвшөөрөл
 • Озоны үндэсний алба
 • УМХГ-ын мэдэгдэл
Цацраг идэвхит бодис, изотоп
 • Цацрагийн хяналтын албаны тодорхойлолт
 • УМХГ-ын мэдэгдэл
Хүний ийлдэс, донорын цус, дархлалын хувирмал бэлдмэл, бичил биетний өсгөвөр, эм, эмийн зүйл, оношлуур, урвалж, вакцин, эмнэлгийн багаж төхөөрөмж, хэрэгсэл
 • ЭМЯ-ны зөвшөөрөл
 • Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл импортлох зөвшөөрөл
 • УМХГ-ын мэдэгдэл
 • Тохирлын гэрчилгээ
Үнэт металл, эрдэнэсийн чулуу, алт
 • Сорьцын улсын хяналтын албаны сорьц тодорхойлсон акт
 • ТЕГ-ын нөөц ашигласны төлбөр хийсэн баримт
 • Гарал үүслийн гэрчилгээ
Бүх төрлийн мал, амьтны гаралтай хүнсний бүтээгдэхүүн, мал эмнэлгийн тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл
 • ХХААЯ-ны зөвшөөрөл
 • УМХГ-ын мэдэгдэл
 • Тохирлын гэрчилгээ
Уламжлалт эм
 • УМХГ-ын мэдэгдэл
 • Чанарын гэрчилгээ
 • Гарал үүслийн гэрчилгээ