“Монложистикс Ворлдвайд” ХХК нь төрөл бүрийн олон нийтийг хамарсан дотоод болон гадаад арга хэмжээнд тогтмол оролцож ирсэн бөгөөд нийгмийн хариуцлагын хүрээнд хэд хэдэн томоохон арга хэмжээг зохион байгуулж тодорхой үр дүнд хүрч, холбогдох төр захиргааны буюу олон нийтийн байгууллагуудын талархлыг хүлээж ирсэн билээ. Жишээлбэл МТЗНХ-ноос жил бүр зохион байгуулагддаг уламжлалт спорт, мэргэжлийн ур чадварын тэмцээнд тогтмол оролцон, амжилт үзүүлж ирсэний сацуу дотоод арга хэмжээний хүрээнд тогтмол давтамжтайгаар биеийн тамир спортын уралдаан тэмцээн, явган аялал, өвөл зуны зугаалга зохион байгуулж байна.

Нийгмийн хариуцлагын хүрээнд Хэнтий аймгийн Биндэр сумын ойн аж ахуйтай хамтран мод үржүүлэх арга хэмжээнд оролцож, нарсан ой цэвэрлэх үйл ажиллагаанд хамт олноороо оролцсон ба мөн түүнчлэн Богд ууланд аялагчдын замаар хог түүх арга хэмжээ зохион байгуулсан болно.

Хэнтий аймгийн Биндэр сумын ойн аж ахуйтай хамтран мод үржүүлэх арга хэмжээнд оролцож, нарсан ой цэвэрлэх үйл ажиллагаанд хамт олноороо оролцсон

Blog Single
Blog Single
Blog Single

Богд ууланд аялагчдын замаар хог түүх арга хэмжээ зохион байгуулсан

Blog Single
Blog Single
Blog Single
Blog Single