Эхлэл хуудас

  Холимог ачааны тээвэр

Нэг гэрээгээр хоёр ба түүнээс дээш тээврийн хэрэгсэл ашиглан хийгддэг тээврийг холимог тээвэр гэх бөгөөд манай орны газар зүйн байршлийн онцлог, зам харилцаа дэд бүтцийн хязгаарлагдмал байдлаас хамаарч дэлхийн бусад улс орнуудтай хийгдэх экспорт, импортын ихэнхи тээвэрлэлт холимог тээвэрлэлтээр зохион байгуулдаг онцлогтой.

Манай мэргэшсэн хамт олон та бүхэнд холимог тээврийн үйлчилгээг зах зээлд өрсөлдхүйц үнэ, хамгийн түргэн шуурхай, үр ашигтай хувилбараар үзүүлнэ.

Өсөн нэмэгдэж байгаа зах зээлийн эрэлт хэрэгцээнд нийцүүлэн интернет худалдаа, жижиг илгээлт, шуудан илгээмжийн ложистик үйлчилгээг мөн холимог тээвэрлэлтээр шийдвэрлэж байна:

АГААРЫН ТЭЭВЭР / ДАЛАЙН ТЭЭВЭР / ТӨМӨР ЗАМЫН ТЭЭВЭР / АВТО ТЭЭВЭР / ОЛОН УЛСЫН АЧАА ТЭЭШ