Ложистикийн салбарт тээврийн дараа төлбөрт үйлчилгээ нэвтэрлээ

Blog Single

ТЭЭВРИЙН ДАРАА ТӨЛБӨРТ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Тээврийн дараа төлбөрт үйлчилгээ гэдэг нь импортын ачаа тээврийн зардлыг төлөлгүйгээр Монгол Улсад ачаа барааг хүлээн авснаас хойш 15 хоног хүртэлх хугацааны дараа төлбөрөө төлөх боломж юм.

Энэхүү үйлчилгээ нь богино хугацаанд татан авалт хийж, нөөцийг ухаалгаар удирддаг байгууллагуудад мөнгөн урсгалыг дэмжихэд туслах бөгөөд худалдаа үйлчилгээ, үйлдвэрлэл болон хүнс, эм ханган нийлүүлдэг байгууллагуудад илүү тохиромжтой. Түүнчлэн таны ачаа бүрэн даатгалтайгаар тээвэрлэгдэх болно.

Монложистикс Ворлдвайд ХХК-ийн зүгээс цөөн тооны харилцагчдад хүрдэг энэхүү үйлчилгээний шалгуурыг бууруулж бүх харилцагч нартаа нээлттэй болгоод байна.

Тээврийн дараа төлбөрт үйлчилгээний нөхцөл, нэмэлт мэдээллийг дараах хаягт хандаж авна уу. contact@mlw.mn  хаягаар мөн 70115454 утсаар өгнө үү